Erschaffen mit JK-inet.com © Alle Rechte sind vorbehalten 2017 GuterPreis.net.
BlastTehnik (GER)
1. Sandstrahlen Das   Sandstrahlen   ist   die   beste   Weise   für   ideale   Vorbereitung   von   Flächen bevor     die     Abdeckmateriale     aufgetragen     werden,     für     Entfernung     von Korrosion,     Flächenreinigung     sowie     für     Erzielung     von     verschiedenen strukturellen und dekorativen Effekten. Am      häufigsten      wird      Sandstrahlen      in      Metall-      und      Baugewerbe, Werkzeuggewerbe,   Gumiindustrie   verwendet,   unentbehrlich   ist   es   auch   bei Instandhaltung    von    verschiedenen    technologischen    Prozessen    in    allen Zweigen der Industrie (Auto-, Lebensmittel-, Pharmaindustrie…).
2. Reinigung mit Trockeneis Nicht     abscheuernde     Reinigungslösungen     für     die     meist     empfindlichen Komponenten   und   hartnäckigsten   Schmutz.   Trockeneis   ist   CO2   in   harten Aggregatzustand   bei   der   Temperatur   –   78,6°C.   Für   Reinigung   in   der   Industrie verwenden   wir   Trockeneis   in   Pelletform.   Bei   der   Reinigung   wird   Trockeneis vergaßt,      übrig      bleibt      nur      saubere      und      trockene      Fläche.      Das Reinigungsprozess    mit    Trockeneis    ist    vollkommen    nicht    abscheuernd, elektrisch   nicht   leitend   und   nicht   entflammbar,   deswegen   wird   es   verwendet in   allen   Industrien   ins   besonders   in   der   Autoindustrie   (Schweißzellen   und Werkzeuge,      Kühlsysteme,      Elektroschränke,      Verbrennungsanlagen,…), Lebensmittelindustrie          (Öfen,          Transportbänder,          Rührwerke,…), Druckindustrie   (Offset   Druckmaschinen,   Klebstoffaplikatoren,   …),   sowie   in Werkzeugindustrie und in der Gießerei (Werkzeuge, Gießform,…).
3. Tanksanierung Ganzheitliche   Dienstleistung   mit   Garantie   auf   Antikorrosionsschutz.   Bei   den Tanks   kann   wegen   schlechter   Instandhaltung   und   Korrosionstätigkeit   in   nur paar   Jahren   zu   Ausfließen   von   Lagermedium   kommen,   folgen   können   dann Überschwemmungen,    Explosionen    oder    sogar    Feuer.    Das    Abfallen    von Flächenoxydation     innerhalb     von     dem     Tank     kann     Systemverstopfung verursachen   (Rohrleitungen,   Düsen,…)   und   mit   dem   kommt   es   zu   Ausfall   der Produktion.    Anwendungsbeispiele:    einfache    Druckbehälter,    Druckbehälter für   Dampf   und   Wasser,   Druckbehälter   für   technische   Gasse,   Druckbehälter für Erdölderivate, Tanks für alle Arten von Flüssigkeiten.
4. Reinigung von Prozessausstattung Bei   der   Reinigung   von   Prozessausstattung   verwenden   wir   Trockeneis,   der   für Pharma-   und   Lebensmittelindustrie   geeignet   ist.   Tadellos   reinigen   wir   den hartnäckigsten   Schmutz   ohne   Demontage.   Mit   dem   verkürzen   wir   Zeit   der Ausfall     von     der     Produktion,     wegen     Instandhaltungsbedürfnisse.     Der Hauptvorteil    ist    Reinigung    ohne    Wasser    und    Chemikalien,    sowie    ohne Sekundärabfälle.   Der   Vorgang   ist   auch   geeignet   für   Erzielung   von   HCCP Standard und Vorbereitung von Flächen auf die Aktivierung.
5. Serielles Sandstrahlen Erreichen   Sie   größere   Produktqualität   mit   Hilfe   von   unserem   Wissen.   Wir bieten    Ihnen    KTL    Produktvorbereitungen    (KTL-Beschichtung),    Verzinkung und   andere   Arten   von   Antikorrosionsschutz   auf   höchsten   Qualitätsstandard (Eingang-/Ausgangskontrolle)   an.   Wir   gewähren   Ihnen   auch   Festigung   von Flächen mit Shot Peeing Prozess (größere Härte und längere Lebensdauer).
6. Außendienstliches Sandstrahlen Wir   haben   hochqualifizierte   Teams   für   außendienstliches   Sandstrahlen,   die auch   den   schwierigsten   Reinigungsarbeiten   und   der   Arbeit   in   schwierigen Bedingungen   (Höhenarbeit,   Tankarbeit,…)   gewachsen   sind.   In   den   letzten   10 Jahren    haben    wir    viel    saniert:    Rohrleitungen,    Konstruktionen    (Treppen, Brücken),   Schwebebahnen   in   Skigebieten,   Fahrzeuge,   Holzhäuser.   Prüfen   Sie unsere Referenzen… Was wir alles in Außendienst Sandstrahlen? Sandstrahlen   von   Metall-   und   Holzkonstruktionen,   Entfernung   von   Graffitos und   Kaugummis,   Reinigung   von   Fassaden   und   Stützmauern,   Reinigung   von Schwimmbecken   und   Wasserflächen,   Sandstrahlen   von   Industriemaschinen, Sandstrahlen von öffentlichen Flächen, Denkmalen, Statuen,…
Nachfrage
Partner GuterPreis.net
1. Peskanje Peskanje    je    najboljši    način    za    idealno    pripravo    površin    pred    nanosom pokrivnih    materialov,    za    odstranjevanje    korozije,    čiščenje    površin    ter    za doseganje različnih strukturnih in dekorativnih efektov. Najpogosteje    se    peskanje    uporablja    v    kovinski    in    gradbeni    industriji, orodjarstvu,   gumarstvu,   nepogrešljivo   pa   je   tudi   pri   vzdrževanju   različnih tehnoloških   procesov   v   vseh   vejah   industrije   (avtomobilska,   prehrambena, farmacevtska,…).
2. Čiščenje s suhim ledom Neabrazivne      rešitve      čiščenja      za      najobčutljivejše      komponente      in najtrdovratnejšo   umazanijo.   Suhi   led   je   CO2   v   trdnem   agregatnem   stanju   pri temperaturi   -78,6°C.   Za   čiščenje   v   industriji   uporabljamo   suhi   led   v   obliki peletov.   Pri   čiščenju   se   suhi   led   uplini,   ostane   samo   čista   in   suha   površina. Postopek    čiščenja    s    suhim    ledom    je    popolnoma    neabraziven,    električno neprevoden   in   nevnetljiv,   zato   je   primeren   za   uporabo   v   vseh   industrijah   še posebej    pa    v:    avtomobilski    (varilske    celice    in    orodja,    hladilni    sistemi, elektroomare,     sežigalnice,…),     prehrambeni     (peči,     transportni     trakovi, mešala,…),    tiskarski    (offset    tiskarski    stroji,    aplikatorji    lepila,…)    ter    v orodjarstvu in livarstvu (orodja, kalupi,…).
3. Sanacija rezervoarjev Celovita   storitev   za   garancijo   na   protikorozijsko   zaščito.   Pri   rezervoarjih   lahko zaradi   slabega   vzdrževanja   in   delovanja   korozije   v   samo   nekaj   letih   pride   do razlitja   skladiščnega   medija,   posledično   do   poplav,   eksplozije   ali   celo   požara. Odpadanje    površinske    oksidacije    znotraj    rezervoarja    pa    lahko    povzroči zamašitev   sistema   (cevovodi,   šobe,…)   in   s   tem   izpad   proizvodnje.   Primeri aplikacij:   enostavne   tlačne   posode,   tlačne   posode   za   paro   in   vodo,   tlačne posode   za   tehnične   pline,   tlačne   posode   za   naftne   derivate,   rezervoarji   za   vse vrste tekočin.
4. Čiščenje procesne opreme Pri    čiščenju    procesne    opreme    uporabljamo    suhi    led,    ki    je    certificiran    za farmacevtsko      in      prehrambeno      industrijo.      Brezhibno      očistimo      tudi najtrdovratnejšo   čistočo   in   brez   demontaže.   S   tem   skrajšamo   čas   izpadov proizvodnje   zaradi   potreb   vzdrževanja.   Glavna   prednost   je   čiščenje   brez   vode in    kemikalij    ter    sekundarnega    odpada.    Postopek    je    primeren    tudi    za doseganje standarda HCCP in predpripravo površin za pasivacijo.
5. Serijsko peskanje Dosežite   večjo   kakovost   izdelkov   s   pomočjo   našega   znanja.   Ponujamo   vam pripravo    izdelkov    na    KTL    (KTL    beschichtung),    cinkanje    in    ostale    vrste antikorozijske   zaščite   po   najvišjih   kakovostnih   standardih   (vhodno/izhodna kontrola).   Nudimo   tudi   utrjevanje   površin   s   postopkom   shot   peening   (večja trdnost in daljša življenjska doba).
6. Terensko peskanje Imamo   visoko   usposobljene   ekipe   za   peskanje   na   terenu,   ki   je   kos   tudi najzahtevnejšim   čiščenjem   in   delu   v   zahtevnih   delovnih   pogojih   (delo   na višini,   delo   v   rezervoarjih,…).   V   zadnjih   10-ih   letih   smo   sanirali   številne: cevovode,   konstrukcije   (stopnišča,   mostovi),   žičnice   na   smučiščih,   plovila, lesene hiše. Preverite naše reference… Kaj vse lahko peskamo na terenu? Peskanje    kovinskih    ali    lesenih    konstrukcij,    odstranjevanje    grafitov    in žvečilnih    gumijev,    čiščenje    fasad    ali    škarp,    čiščenje    bazenov    in    vodnih površin,   peskanje   industrijskih   strojev,   peskanje   javnih   površin,   spomenikov, kipov,…
Blast Tehnik (SLO)
Erschaffen mit JK-inet.com © Alle Rechte sind vorbehalten 2017 GuterPreis.net.
BlastTehnik (GER)
1. Sandstrahlen Das   Sandstrahlen   ist   die   beste   Weise   für   ideale Vorbereitung        von        Flächen        bevor        die Abdeckmateriale       aufgetragen       werden,       für Entfernung     von     Korrosion,     Flächenreinigung sowie       für       Erzielung       von       verschiedenen strukturellen und dekorativen Effekten. Am   häufigsten   wird   Sandstrahlen   in   Metall-   und Baugewerbe,     Werkzeuggewerbe,     Gumiindustrie verwendet,     unentbehrlich     ist     es     auch     bei Instandhaltung              von              verschiedenen technologischen   Prozessen   in   allen   Zweigen   der Industrie                 (Auto-,                 Lebensmittel-, Pharmaindustrie…).
2. Reinigung mit Trockeneis Nicht   abscheuernde   Reinigungslösungen   für   die meist        empfindlichen        Komponenten        und hartnäckigsten   Schmutz.   Trockeneis   ist   CO2   in harten    Aggregatzustand    bei    der    Temperatur    78,6°C.      Für      Reinigung      in      der      Industrie verwenden   wir   Trockeneis   in   Pelletform.   Bei   der Reinigung   wird   Trockeneis   vergaßt,   übrig   bleibt nur      saubere      und      trockene      Fläche.      Das Reinigungsprozess   mit   Trockeneis   ist   vollkommen nicht   abscheuernd,   elektrisch   nicht   leitend   und nicht   entflammbar,   deswegen   wird   es   verwendet in     allen     Industrien     ins     besonders     in     der Autoindustrie     (Schweißzellen     und     Werkzeuge, Kühlsysteme,                               Elektroschränke, Verbrennungsanlagen,…),     Lebensmittelindustrie (Öfen,          Transportbänder,          Rührwerke,…), Druckindustrie         (Offset         Druckmaschinen, Klebstoffaplikatoren,           …),           sowie           in Werkzeugindustrie       und       in       der       Gießerei (Werkzeuge, Gießform,…).
3. Tanksanierung Ganzheitliche    Dienstleistung    mit    Garantie    auf Antikorrosionsschutz.     Bei     den     Tanks     kann wegen        schlechter        Instandhaltung        und Korrosionstätigkeit     in     nur     paar     Jahren     zu Ausfließen    von    Lagermedium    kommen,    folgen können   dann   Überschwemmungen,   Explosionen oder       sogar       Feuer.       Das       Abfallen       von Flächenoxydation   innerhalb   von   dem   Tank   kann Systemverstopfung   verursachen   (Rohrleitungen, Düsen,…)   und   mit   dem   kommt   es   zu   Ausfall   der Produktion.       Anwendungsbeispiele:       einfache Druckbehälter,    Druckbehälter    für    Dampf    und Wasser,    Druckbehälter    für    technische    Gasse, Druckbehälter   für   Erdölderivate,   Tanks   für   alle Arten von Flüssigkeiten.
4. Reinigung von Prozessausstattung Bei     der     Reinigung     von     Prozessausstattung verwenden   wir   Trockeneis,   der   für   Pharma-   und Lebensmittelindustrie      geeignet      ist.      Tadellos reinigen   wir   den   hartnäckigsten   Schmutz   ohne Demontage.    Mit    dem    verkürzen    wir    Zeit    der Ausfall        von        der        Produktion,        wegen Instandhaltungsbedürfnisse.   Der   Hauptvorteil   ist Reinigung   ohne   Wasser   und   Chemikalien,   sowie ohne    Sekundärabfälle.    Der    Vorgang    ist    auch geeignet   für   Erzielung   von   HCCP   Standard   und Vorbereitung von Flächen auf die Aktivierung.
5. Serielles Sandstrahlen Erreichen   Sie   größere   Produktqualität   mit   Hilfe von    unserem    Wissen.    Wir    bieten    Ihnen    KTL Produktvorbereitungen           (KTL-Beschichtung), Verzinkung        und        andere        Arten        von Antikorrosionsschutz             auf             höchsten Qualitätsstandard   (Eingang-/Ausgangskontrolle) an.    Wir    gewähren    Ihnen    auch    Festigung    von Flächen   mit   Shot   Peeing   Prozess   (größere   Härte und längere Lebensdauer).
6. Außendienstliches Sandstrahlen Wir       haben       hochqualifizierte       Teams       für außendienstliches    Sandstrahlen,    die    auch    den schwierigsten   Reinigungsarbeiten   und   der   Arbeit in      schwierigen      Bedingungen      (Höhenarbeit, Tankarbeit,…)   gewachsen   sind.   In   den   letzten   10 Jahren    haben    wir    viel    saniert:    Rohrleitungen, Konstruktionen             (Treppen,             Brücken), Schwebebahnen      in      Skigebieten,      Fahrzeuge, Holzhäuser. Prüfen Sie unsere Referenzen… Was wir alles in Außendienst Sandstrahlen? Sandstrahlen            von            Metall-            und Holzkonstruktionen,    Entfernung    von    Graffitos und   Kaugummis,   Reinigung   von   Fassaden   und Stützmauern,    Reinigung    von    Schwimmbecken und        Wasserflächen,        Sandstrahlen        von Industriemaschinen,          Sandstrahlen          von öffentlichen Flächen, Denkmalen, Statuen,…
Nachfrage
Partner GuterPreis.net